capsalera_el_rebost_01B

 BENVINGUTS AL REBOST DE SANT ANDREU

Menjar a granel

Comença a formar part del grup de persones que ja ha descobert una forma de comprar més ecològica, sostenible i solidaria, més respectuosa amb el mediambient. Una forma de comprar que esdevè una filosofia. On s’evita el malbaratament d’aliments, comprant nomès alló que es necessita, es fomenta la reutilització d’evasos, minimitzant alhora l’impacte ambiental generat per la fabricació dels mateixos i es redueixen els residus, sobretot plástics, dels embalatges.

Perquè ser ecològic no es reciclar, es saber evitar el residu